วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137

สามารถ แจ้งชื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
 กรอกรายละเอียดด้านล่าง รายชื่อผู้ร่วมงาน กดส่ง แล้ว
รายชื่อยังไม่ปรากฎ ผมจะนำรายชื่อมาใส่ให้ อีกครั้ง ครับ
รายชื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137  ล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2562
รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
21 กันยายน 2562
ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เหล่า หมายเหตุ
1
พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล 
บัง ทบ. ผบ.สปท.
2
พล.ท. พิสัณห์  ปฐมเอม 
สัณห์ ทบ. เสธ.สปท.
3
พ.ต.  วิชัย  ชุนประเสริฐดี 
ชุน ทบ. นอกราชการ
4
พล.ต. จุลเจน  สืบนุสนธิ์ 
หนู ทบ. ผทค.ทบ/ททบ.5
5
นาย ชลิต ปาละกูล
แดง ตร. ธุรกิจส่วนตัว
6
พล.ต. ชูเกียรติ  ช่วยเพชร
เต่า ทบ. ผอ.สวพ.ทบ.
7
พล.ต. มานะ เกิดโถ
โถ ทบ. ผทค.สป.
8
พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์
หม่อง ตร. รองผบช.สง.ก.ตร.
9
พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์
- ตร. รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบ
10
พ.อ.(พ) ถาวร ไทยแขก
แขก ทบ. นปก.บก.ทท.
11
พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ 
ด้อง ทบ. รอง จก.ยศ.ทบ.
12
พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด 
อ้อ ทร. ผบ.วทร.ยศ.ทบ.
13
พ.อ.(พ) นิวัติ ก้อนทอง 
ก้อน ทบ. นปก.ศสพ.
14
พล.อ.ต.อำนาจ  เต็มเปี่ยม
ลุงปู่ ทอ. บำนาญ
15
น.อ.สุดดนัย  เกียรติก้องทวี 
ตุ่น ทอ. บำนาญ
16
พล.อ.ต.สมศักดิ์  บัวศรี 
บัว ทอ. ผชก.ทอ.
17
น.อ.สุรชาติ  จันทรเสนีย์
ตู่ ทอ. รอง ผอ.สำนักบริหารฯ
18
พ.ต.อ.จารุภัชร  ทองโกมล
เท่า ตร. ผกก.สน.บางกอกใหญ่
19
พ.อ.(พ)วิทยา  ชัยสมพร
เงาะ ทบ. รอง จก.ดย.ทบ
20
พล.ท.ชัยวิน  ผูกพันธ์
เบิร์ท ทบ. ปษ.สป.
21
พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
แก้ว ทบ. ผทค.พิเศษ ทบ.
22
พล.ต.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
สัว ทบ. ผอ.ศวพท.วท.กห.
23
พล.ท.สัณณชัย ทองขวัญ
แอ๋ว ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
24
พล.ต. พนม ใจทหาร
อ้อ ทบ. รอง จก.กพ.ทหาร
25
พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
อ๋อย ทบ. จก.กช.
26
พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ
โต๊ะ ทบ. ผทค.ทบ.
27
พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์
เอก ตร. ผบก.น.2
28
พ.ต.อ.ธรรมนูญ มั่นคง
อิ้ม ตร. รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.
29
นาวาเอก สราวุฒิ ใจชื้น
อ้อ ทร. รอง จก.พัฒนาการช่างฯ
30
น.อ.ปรีชา​ (ธนเดช)​เบ็ญ​จวรรณ​
เล็ก ทอ. นปก.ประจำ กพ.ทอ.
31
พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์
ตี๋ ทบ. ธุรกิจ
32
พ.อ.(พ)ธนิต  บุตรจินดา
ยูง.นิด ทบ. ฝสธ.ประจำ ผบช.
33
ร.อ. อุปราช สีกาแก้ว
แก้ว ทอ. CEO of Bestrise Group
34
พล.ต.มนัส แถบทอง
บี๋ ทบ. ผอ.สจว.สปท.
35
พล.ท.ณตฐพล บุญงาม
โจ้ ทบ. จก.ขว.ทหาร
36
พล.ท.สุภรัตน์ เงินบำรุง
อุ๊ ทบ. ปช.ทหาร
37
น.อ.ปริญญา รักวาทิน ร.น.
เจี๊ยบ ทร. กรรมการผู้จัดการ บจ.
38
คุณ ศุภชัย รอดเรืองศรี
ยิ้ม ทร. กัปตันเรือสินค้า
39
พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
ยูร ทอ. รอง จก.ทสส.ทอ.
40
พล.อ.ต.เฉลา​ ทองแก้ว
เหลา ทอ. ผบ.ศบพ.
41
น.อ.วรภาส โสรัจจตานนท์
โตโต้ ทอ. นปก.ทอ.
42
พล.ต.วิรัตน์ นาคจู
ไก่,จู ทบ. รอง ผบ.นปอ.
43
พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
ป้อม,ผึ่ง ทบ. ปช.ทบ.
44
พล.ต.สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
หนุ่ม ทบ. รอง จก.สบ.ทหาร
45
พ.อ.(พ)ทสร ทรงสมบูรณ์
จ็อก ทบ. นปก.บก.ทท.
46
พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
ต๋อย ทบ. ผทค.พิเศษ บก.ทท.
47
พ.อ.(พ)อุทัย  คงวาสน์
เปี๊ยก ทบ. นปก.
48
นาวาเอกไพศาล เฮงจิตตระกูล
เฮง ทร. รอง จก.อิเล็กทรอนิกส์
49
พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์
ตั๋ง ตร. ผบก.
50
พ.อ. ชวพงษ์  ธีรเนตร
ผี.ชาย ทบ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
51
น.อ.พงศ์สันต์ ทองโต
รวม ทอ. อาจารย์ รร.นนก.
52
พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น
สัว ทบ. ผอ.ศวพท.วท.กห.
53
พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
แค้ป ทบ. เสธ.ทภ.4
54
พล.ร.ต.ธรรกุล กาญจนะ
โต้ง ทร. ว่าที่ ปช.ทร.
55
พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์
เล็ก ทบ. จก.จบ.
56
พล.ท.ณภัทร สุขจิตต์
แขก ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
57
พ.อ.(พ) อุชุกร ทรงวรัชญ์
เจี๊ยบ ทบ. รอง ผบ. รร.ส.สส.
58
พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี
เบ้า ทบ. ผอ.สวท.รร.จปร.
59
พล.ต.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
จู๊ด ทบ. ผทค.ทบ.
60
พล.ต.ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
โมทย์ ทบ. ผทค.บก.ทท.
61
พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
อาณัติ ทบ. นปก.ประจำ บก.ทท.
62
พล.ต.ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์
ตึ๋ง ทบ. ผทค.บก.ทท.
63
ธำรงค์. เทียมเมฆ
แก่ ทร. นอกราขการ
64
น.อ.สมพงษ์​ ขาวนวล
อู๊ด ทอ. นปก.ประจำ ทอ.
65
พ.ต.อ.ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
นก ตร. ผอ.กองกิจการ ตปท.ฯ
66
พ.อ.(พ) หิรัญ ศรีสุก
ตึ๊ด ทบ. นปก.ประจำ นทพ.
67
พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก
อ๊อด,ตึ๋ง ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
68
พล.ต.ต. ทศพร บรรจงเขียน
หนุ่ม ตร. ผบก.วตร.
69
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์ มโหธร
หยอย ทบ. นปก.บก.ทบ.
70
น.อ.หิรัญ นาคทอง
ปุ๊ก(Pook) ทร. นปก.ทร
71
เฉลิมพล​ โพธิ์ทอง
อั้น ทบ. นอกราชการ
72
พ.อ.(พ)ยศวริศ ศิริบาล
โย่ง,ยักษ์ ทบ. **ผทค.ทบ.
73
พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์
หม่อง ตร. รอง ผบช.สงป.
74
ร.ต.อ.ขจรศักดิ์ อุ่นจันทร์
หนุ่ม ตร. ดูแลมารดา
75
พล.ต.วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
เอี้ยง ทบ. จก.สห.ทบ.
76
พลเรือตรี ไพรัช เทียนศิริฤกษ์
รัช,วัว ทร. ผอ.อรม.อร.
77
พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค
น้อง ทอ. รอง ปช.ทหาร
78
พล.ต.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
แหลม ทบ. ผทค.บก.ทท.
79
พล.ต.ต.ชยุต  มารยาทตร์
ยอดชาย ตร. ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี
80
พ.อ. ดร. ประสารศิษฐ์์​ ศรีศักดิ์
อ๊อด ทบ. ประจำ มทบ.21
81
พล.ต.วีรวัฒน ทองมั่นคง
ดำ ทบ. รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค1
82
พล.ต.กนิษฐ ชมะนันทน์
ต่อ ทบ. ผทค.บก.ทท.
83
พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
บาบู ทร. รอง เสธ.ทร.
84
พล.ต. ประทีป โกนสันเทียะ
เที๊ยะ ทบ. ผทค.สป.ขรก.ศอว.ศอพท.
85
พล.ท. คำรณ ชาติเสวียง
โบ้ท ทบ. ผทค.พิเศษ สป.
86
พล.ต.กฤติกร รัสมิภูตานนท์
อู๊ด ทบ. ผทค.บก.ทท.
87
พล.ท. ชัชชัย ภัทรนาวิก
โป๊ป ทบ. ผบ.ศตก.
88
พล.ต.อรรถพร อินทรทัต
เจี๊ยบ ทบ. ผทค.ทบ.
89
สานิต นาคะจิตติ
อ้วน ทบ. นอกราชการ
90
วรภัทร ดิษยบุตร
โจร ทบ WG legalsolutions & asset
91
พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
เป้ ทบ. รอง ผบ.ศตก.
92
-
- - -
93
-
- - -
94
-
- - -


ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...