วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ปี 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี กรุงเทพฯขอเชิญ ตท.๒๑ ร่วมรับประทาน อาหารเช้า

พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. ขอเชิญ เตรียมทหาร ๒๑ ร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะ พูดคุย และ ร่วมกิจกรรมยิงปืนพก  เวลา 0700-0800 ทานอาหารเช...