วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ปี 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี กรุงเทพฯแบบสำรวจความคิดเห็น ร่างระเบียบรุ่น จปร.32

เรียน เพื่อนสมาชิก จปร.32 ทุกท่านครับ ตามมติคณะกรรมการรุ่น ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบรุ่น จปร.32 นั้น บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำฉบ...