วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566

2137 MISSION COMPLETED

16 กันยายน 2566 เวลา 1800-2200 
อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดี เขต ดินแดง  กรุงเทพฯ
ลิงค์ ลงทะเบียนร่วมงาน >> https://forms.gle/PZWG92uvMCe4vyUR8