วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

คณะ จปร.32 มีกำหนดทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดโพธิ์ชัย บ.ไฮตาก อ.ภูเรือ จ.เลย ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 1000 เพื่อนำเงินไปร่วมสมทบสร้างและต่อเติม ศาลาการเปรียญ

โดยขอเรียนเชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ ครอบครัว และ กัลยาณมิตร ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแยกปักธงชัย เลขที่บัญชี 3740532653 ชื่อบัญชี พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก (เป็นบัญชีเฉพาะการกุศล) 
ระบุชื่อ นามสกุล ที่จะออกใบอนุโมทนาบัตร มาด้วยเลยนะครับ
รายชื่อเพื่อน นนส.ทบ.๑๐/๒๕๒๐ ของแอดมิน**และกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

รายชื่อ ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “กลุ่มเพื่อน นนส.ทบ.๑๐/๒๕๒๐” 
๑.พ.ท.พิรเดช รักขิโต ๑,๐๐๐ 
๒.พ.ต.ประดิษฐ์ สุมาลุย์ (ครูฝึก) ๕๐๐ 
๓.พ.ท.ทวิช บุญล้อม ๕๐๐ 
๔.ร.ต.ศรีมา มณีจันทร์ ๕๐๐ 
๕.

กัลยาณมิตร..
๑.นาย นิทัศน์  เรืองวิทยาโชติ ๑,๐๐๐

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานเลี้ยงแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง วาระ ตุลาคม2565

เมื่อ 2 ตุลาคม 2565 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ตัวแทนประธานรุ่น จปร.32 เป็นประธานในพิธี งานเลี้ยงแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง วาระ ตุลาคม 2565 
ณ ห้องจัดเลี้ยง สโมสรทหารบก วิภาวดี