วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีมอบห้องสุขาให้ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ประธานกรรมการ จปร.32 ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสุขาให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง   จังหวัด เชียงราย โดยมี พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ พลเอก บุญยืน  อินกว่าง  เพื่อนๆ จปร.32 และครอบครัว ร่วมในพิธี 

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล สนับสนุน รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย เทพื้นคอนกรีต  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน. 

งานเลี้ยง 2137 MISSION COMPLETED

แสดงความยินดี นายพลใหม่ จปร.32 พลตรี นายแพทย์ พิสิฏฐ์ สัมมาทัต แสดงความยินดี นายพลใหม่ จปร.32 พล.ต.ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ ...