วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีมอบห้องสุขาให้ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ประธานกรรมการ จปร.32 ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสุขาให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง   จังหวัด เชียงราย โดยมี พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ พลเอก บุญยืน  อินกว่าง  เพื่อนๆ จปร.32 และครอบครัว ร่วมในพิธี 

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล สนับสนุน รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย เทพื้นคอนกรีต  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน. 

ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...