วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.2137


รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1
พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล 
บก.ทท.
2
พล.ท. พิสัณห์ ปฐมเอม
-
3
พล.ท.มนัส  แถบทอง
-
4
พล.ต.วิโรจน์  เกิดแสง
-
5
พล.ต.เทพชาตรี  ฝั่งสระ
-
6
พล.ต.หิรัญ  ศรีสุก
-
7
พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์
-
8
พล.ท. สัณณชัย  ทองขวัญ
-
9
พล.ท. วิชา ไผ่เกาะ
-
10
พล.ต. พนม  ใจทหาร
-
11
พล.อ.ชัชชัย  ภัทรนาวิก
-
12
พล.ต. ถาวร  ไทยแขก
-
13
พล.ท. สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
-
14
พล.ท. สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์
-
15
พล.ต.สุรศักดิ์   พงศ์ปลื้มปิติชัย
-
16
พ.อ.(พ)อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์
-
17
พ.อ.(พ)วรพจน์   ปูรณโชติ
-
19
พล.ท.ธนัช  บุญอารักษ์
-
20
พล.ต.บูรพา  ต๊ะวิชัย
-
21
พล.ท.ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น
-
22
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์  มโหธร
-
23
พล.ท.มานะ  เกิดโถ
-
24
คุณ สานิต  นาคะจิตติ
-
25
พ.ต.วิชัย   ชุนประเสริฐดี
-

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562


การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562 
ณ The Heritage Pattaya Beach Resort พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 
 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ก.พ.62 จองห้องได้ตั้งแต่บัดนี้-25 ม.ค.63 

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ 

**รายการโปรโมชั่น** 
 ฟรีห้องพัก 1 ห้อง วันศุกร์ 31 ม.ค.63 
* สำหรับสมาชิก 50 ท่านแรกที่ประสงค์จองห้องเข้าพัก  วันศุกร์ 31 ม.ค.63 * 
รายละเอียดการตอบรับการจองห้องตามแนบข้างล่างนี้


งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.2137

รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137 วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 1 พล.อ. นเรนทร์  สิ...