วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีมอบห้องสุขาให้ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ประธานกรรมการ จปร.32 ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสุขาให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง   จังหวัด เชียงราย โดยมี พลเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ พลเอก บุญยืน  อินกว่าง  เพื่อนๆ จปร.32 และครอบครัว ร่วมในพิธี 

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล สนับสนุน รร.ตชด.เทคนิคดุสิต เชียงราย เทพื้นคอนกรีต  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน. 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

คณะ จปร.32 มีกำหนดทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดโพธิ์ชัย บ.ไฮตาก อ.ภูเรือ จ.เลย ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 1000 เพื่อนำเงินไปร่วมสมทบสร้างและต่อเติม ศาลาการเปรียญ

โดยขอเรียนเชิญ พี่ๆ เพื่อนๆ ครอบครัว และ กัลยาณมิตร ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแยกปักธงชัย เลขที่บัญชี 3740532653 ชื่อบัญชี พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก (เป็นบัญชีเฉพาะการกุศล) 
ระบุชื่อ นามสกุล ที่จะออกใบอนุโมทนาบัตร มาด้วยเลยนะครับ
รายชื่อเพื่อน นนส.ทบ.๑๐/๒๕๒๐ ของแอดมิน**และกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

รายชื่อ ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “กลุ่มเพื่อน นนส.ทบ.๑๐/๒๕๒๐” 
๑.พ.ท.พิรเดช รักขิโต ๑,๐๐๐ 
๒.พ.ต.ประดิษฐ์ สุมาลุย์ (ครูฝึก) ๕๐๐ 
๓.พ.ท.ทวิช บุญล้อม ๕๐๐ 
๔.ร.ต.ศรีมา มณีจันทร์ ๕๐๐ 
๕.

กัลยาณมิตร..
๑.นาย นิทัศน์  เรืองวิทยาโชติ ๑,๐๐๐