วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

งานฉลองมงคลสมรส บุตรสาว พล.อ.จีรนันท์ กัณฑวงศ์

ย้อนอดีต จปร.32 เหนือ และเพื่อน 2137

  10 มีนาคม 2555 บรรยากาศงานเลี้ยงของสมาชิก และครอบครัวอย่างเป็นกันเอง ลานกลางแจ้งข้างสระว่ายน้ำชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดย ท่าน ...