วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

การแข่งขันกอล์ฟ จปร.32 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562


 รายชื่อ ก๊วนกอล์ฟ จปร.32 ประจำปี 2562
T-OFF ก๊วนแรก เวลา 06.30 น.
ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  1  T-OFF    เวลา 06.32 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
สุชาติ  พี่ชาติ
.. .. ..
2
กิตติพันธ์  พี่อี๊ด
- ... ..
3
ยศวริช  พี่โย่ง
- -
4
มาโนชญ์ พี่โนชญ์
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  2  T-OFF    เวลา 06.40 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
..พี่เวิน
.. .. ..
2
..พี่แอ๊ด
- ... ..
3
..พี่โจ้
- -
4
กสิน  พี่จ้อย
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  3  T-OFF    เวลา 06.48 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
สุรศักดิ์  พี่ก๋ง
.. .. ..
2
ต๋อย /พี่ก๋ง
- ... ..
3
ปฐมทรรศน์  พี่เล็ก
- -
4
กฤติกร... พี่อู๊ด
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  4  T-OFF   เวลา 06.56 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
สิทธิชัย  พี่กร
.. .. ..
2
คณาธัช  พี่อุ๊
- ... ..
3
มานพ. พี่ไข
- -
4
ชาตรี พี่แฮป
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  5 T-OFF    เวลา 07.04 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
อนุสรณ์..พี่อ๋อย
.. .. ..
2
จิรนันท์..พี่ป๋อง
- ... ..
3
ธานินทร์..พี่เจี๊ยบ
- -
4
ปริญญา..พี่ตึ๋ง
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  6  T-OFF    เวลา 07.12 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
วรพล..พี่แขก
.. .. ..
2
สรวุฒิ..พี่นาย
- ... ..
3
อรรถพร..พี่เจี๊ยบ
- -
4
อุชุกร..พี่เจี๊ยบ
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  7  T-OFF    เวลา 07.44 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
เฉลิมพล  พี่อั้น
.. .. ..
2
.  พี่หมึก
- ... ..
3
เชิงชาย  พี่เจี๊ยบ
- -
4
วิชา  พี่ง่อน
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  8  T-OFF    เวลา 07.52 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
ณัฏฐพล..พี่สัว
.. .. ..
2
มานะ..พี่โถ
- ... ..
3
สำราญ..พี่สำราญ
- -
4
ศุภพิชญ์..พี่โด้
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  9  T-OFF    เวลา 08.00 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
มงคล..พี่เอ๋
.. .. ..
2
ประมวล..พี่มวล
- ... ..
3
ทอ...พี่ตุ๋น
- -
4
ปราโมทย์..พี่ป้อม
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  10  T-OFF    เวลา 11.04 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
เกษม..พี่เกษม
.. .. ..
2
ชัยรัตน์..พี่เจี๊ยบ
- ... ..
3
กิตติธัช..พี่ปุ๋ม
- -
4
ธีรชัย.พี่แท่ง
- -

ลำดับ รายชื่อ ก๊วนที่  11  T-OFF    เวลา 11.12 ผลแข่งขัน หมายเหตุ
1
ชูเกียรติ..พี่เต่า
.. .. ..
2
สุรพงษ์..พี่ก๋อ
- ... ..
3
สงคราม..พี่ตุ้ม
- -
4
ปาน.แฟนพี่ตุ้ม
- -วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ ตท.2137รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1
พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล 
บก.ทท.
2
พล.ท. พิสัณห์ ปฐมเอม
-
3
พล.ท.มนัส  แถบทอง
-
4
พล.ต.วิโรจน์  เกิดแสง
-
5
พล.ต.เทพชาตรี  ฝั่งสระ
-
6
พล.ต.หิรัญ  ศรีสุก
-
7
พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์
-
8
พล.ท. สัณณชัย  ทองขวัญ
-
9
พล.ท. วิชา ไผ่เกาะ
-
10
พล.ต. พนม  ใจทหาร
-
11
พล.อ.ชัชชัย  ภัทรนาวิก
-
12
พล.ต. ถาวร  ไทยแขก
-
13
พล.ท. สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
-
14
พล.ท. สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์
-
15
พล.ต.สุรศักดิ์   พงศ์ปลื้มปิติชัย
-
16
พ.อ.(พ)อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์
-
17
พ.อ.(พ)วรพจน์   ปูรณโชติ
-
19
พล.ท.ธนัช  บุญอารักษ์
-
20
พล.ต.บูรพา  ต๊ะวิชัย
-
21
พล.ท.ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น
-
22
พ.อ.(พ)กิตติเชษฐ์  มโหธร
-
23
พล.ท.มานะ  เกิดโถ
-
24
คุณ สานิต  นาคะจิตติ
-
25
พ.ต.วิชัย   ชุนประเสริฐดี
-


วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562


การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562 
ณ The Heritage Pattaya Beach Resort พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 
 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ก.พ.62 จองห้องได้ตั้งแต่บัดนี้-25 ม.ค.63 

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ 

**รายการโปรโมชั่น** 
 ฟรีห้องพัก 1 ห้อง วันศุกร์ 31 ม.ค.63 
* สำหรับสมาชิก 50 ท่านแรกที่ประสงค์จองห้องเข้าพัก  วันศุกร์ 31 ม.ค.63 * 
รายละเอียดการตอบรับการจองห้องตามแนบข้างล่างนี้