วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562


การจองห้องพัก ร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2562 
ณ The Heritage Pattaya Beach Resort พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 
 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 ก.พ.62 จองห้องได้ตั้งแต่บัดนี้-25 ม.ค.63 

❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂❂ 

**รายการโปรโมชั่น** 
 ฟรีห้องพัก 1 ห้อง วันศุกร์ 31 ม.ค.63 
* สำหรับสมาชิก 50 ท่านแรกที่ประสงค์จองห้องเข้าพัก  วันศุกร์ 31 ม.ค.63 * 
รายละเอียดการตอบรับการจองห้องตามแนบข้างล่างนี้


งานเลี้ยง 2137 MISSION COMPLETED

แสดงความยินดี นายพลใหม่ จปร.32 พลตรี นายแพทย์ พิสิฏฐ์ สัมมาทัต แสดงความยินดี นายพลใหม่ จปร.32 พล.ต.ดร.สุรัตน์ เลิศล้ำ ...