วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานเลี้ยงแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง วาระ ตุลาคม2565

เมื่อ 2 ตุลาคม 2565 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ตัวแทนประธานรุ่น จปร.32 เป็นประธานในพิธี งานเลี้ยงแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง วาระ ตุลาคม 2565 
ณ ห้องจัดเลี้ยง สโมสรทหารบก วิภาวดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

คณะ จปร.32 มีกำหนดทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดโพธิ์ชัย บ.ไฮตาก อ.ภูเรือ จ.เลย ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 1000 เพื่อนำเงินไปร่วมสมทบสร้างและต่อ...