วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ปี 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 จปร.32 ร่วมงานวันกองทัพบก ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี กรุงเทพฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น