กอล์ฟสัญจร จปร.32


 รางวัลชนะเลิศ กอล์ฟสัญจร จปร.32 เขาชะโงก นครนายก
-
ไฟล์ท รางวัลชนะเลิศ SCORE HCP NET
บู้บี้ 
2132
120 <124> -
LADY
คุณ.
96 24 -
C
พล.ต.
85 24 -
B
พล.ท.
82 15 -
A
พล.ต.
75 10 -
Over All Low Gross
พล.ต.
72 7 -


 รางวัลชนะเลิศ กอล์ฟสัญจร จปร.32 ดงภูเกิด พิษณุโลก
-
ไฟล์ท รางวัลชนะเลิศ SCORE HCP NET
บู้บี้
พ.อ.สุรจิตร   สุขีเมฆ
112 <124> 112
LADY
คุณ กันติศา   ขวัญเมือง
115 34 91
C
พ.อ.วีรวัฒน์   วิวัฒน์พานิช
96 24 72
B
พล.ท.คำรณ   ชาติเสวียง
85 13 72
A
พล.ต.ต.สันต์   โพธิ์รักษา
81 10 71
Over All Low Gross
พล.ต.ชาตรี    กิตติขจร
77 7 70

✨รางวัลชนะเลิศ  ไฟล์ท A.. พล.ต.ต.สันต์   โพธิ์รักษา

✨รางวัลชนะเลิศ  ไฟล์ท B.   พล.ท.คำรณ   ชาติเสวียง

✨รางวัลชนะเลิศ  ไฟล์ท C    พ.อ.วีรวัฒน์   วิวัฒน์พานิช 

✨ รางวัล ชนะเลิศ  LADY  คุณกันติศา  ขวัญเมือง

✨ รางวัล ขยันตี บู้บี้ พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ

✨รางวัล ชนะเลิศ OVER ALL LOW GROSS 
พล.ต.ชาตรี   กิตติขจร  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น ร่างระเบียบรุ่น จปร.32

เรียน เพื่อนสมาชิก จปร.32 ทุกท่านครับ ตามมติคณะกรรมการรุ่น ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบรุ่น จปร.32 นั้น บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำฉบ...