วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ล่องเรือ ชม 3 น้ำตกสวย บรรยากาศสวยงามในเขื่อนขุนด่านปราการชลจุดแวะแรก ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ลึกที่สุด #น้ำตกผางามงอน หรือชื่อในอดีต คือ น้ำตกนางคอย น้ำตกผาแสนงอน น้ำตกหูแตก
จุดที่สอง #น้ำตกคลองคราม
จุดที่สาม #น้ำตกช่องลม