วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

สถานที่พักและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ๔๐ ปี เตรียมทหาร ๒๑
วันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑