วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การเลือกตั้งประธาน จปร.32 ปี 62-63


ข้อ ๕.ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เนื่องจากงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ จัดงาน ตามผลการประชุมของคณะกรรมการรุ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น