วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562

งานเลี้ยงสังสรรค์ 4 เหล่า ตท.2137

รายชื่อผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ ยศ-ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1
พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบาล 
-
2
พล.ท. ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
-
3
พ.ต.วิชัย  ชุนประเสริฐดี
1
4
พล.ท.ชัยวิน ผูกพันธุ์
1
5
พล.ท.ณภัทร  สุขจิตต์
-
6
พล.ท.ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
-
7
พล.ต.ยศวริช  ศิริบาล
-