วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญ ตท.๒๑ ร่วมรับประทาน อาหารเช้า

พลโท วัฒนะ พลจันทร์ ผบ.ศรภ. ขอเชิญ เตรียมทหาร ๒๑ ร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะ พูดคุย และ ร่วมกิจกรรมยิงปืนพก 

เวลา 0700-0800 ทานอาหารเช้า ณ สโมสรนายทหาร ศรภ. 
เวลา08.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมยิงปืนพก ณ สนามยิงปืน17รามอินทรา